Vrijwilliger worden

Vrijwillig zijn …
Is vrijwillig
maar niet vrijblijvend
Is verbonden
Maar niet gebonden
Is onbetaalbaar
Maar niet te koop
Is positief denken
Is positief doen
Met als enig doel
Voor jezelf en de ander
Een goed gevoel!!!

Onze vereniging bestaat uit geëngageerde vrijwilligers die onbaatzuchtig hun tijd en energie in dit project willen steken. Een aantal bestuursleden zijn ook aanwezig als vrijwilliger.

Nieuwe vrijwilligers zijn steeds welkom! Een achtergrond uit de zorgsector is absoluut niet noodzakelijk. Iedere vrijwilliger is even waardevol in Ons Huis.

Hoofdprioriteit voor iedereen binnen ons team is het welzijn van de bezoekers

We willen er geen doekjes om winden; in gesprek gaan met en luisteren naar de verhalen van onze bezoekers heeft een emotionele impact op ons. Als we de deur van Ons Huis ’s avonds achter ons dicht trekken, trekken we daarom nog niet de deur naar ons eigen hart en dit van onze bezoekers dicht. De meesten onder ons dragen mogelijk hun eigen verhaal met zich mee, al dan niet gerelateerd aan kanker. Vrijwilliger zijn in Ons Huis vergt dus kracht. Het verhaal van de bezoeker is van belang, niet ons eigen verhaal. Al kunnen we dit laatste wel, in alle discretie, onder elkaar delen indien nodig.
Daarom organiseren we naargelang de behoefte een opleiding voor onze vrijwilligers; om hen voor te bereiden en te sterken. Tevens zijn er periodieke overlegmomenten waar we elkaars zorgen en beslommeringen met betrekking tot onze bezoekers of onze werking kunnen delen. Openheid naar elkaar en discretie naar de buitenwereld zijn van groot belang.

In Ons Huis met een Hart heb je twee mogelijkheden om vrijwilliger te zijn :

 • Een eerste mogelijkheid is de vrijwilliger die als gastvrouw of -heer instaat voor de ontvangst van onze gasten. Ze begeleiden de lotgenotencontacten in groep en de gesprekken rond de tafel. Op termijn voeren zij ook een individueel gesprek met een bezoeker die dit wenst. Zij verzorgen de catering tijdens workshops. Deze vrijwilligers staan dus in rechtstreeks contact met onze bezoekers. Zo nodig worden ze voorafgaand voorbereid via een opleiding. Deze bestaat uit de leerrijke module “Communiceren met mensen die met kanker geconfronteerd werden” – gegeven door een psychologe, en een aantal sessies die handelen over de sociale kaart, het beroepsgeheim en privacy, zelfzorg, …
 • Een tweede mogelijkheid is de vrijwilliger die materiële, logistieke of administratieve steun wil bieden aan Ons Huis. Ze staan in voor allerhande voorbereidingen in Ons Huis, vertegenwoordigen Ons Huis op een stand tijdens externe evenementen, helpen mee met de verspreiding van folders, … Deze vrijwilligers staan niet in rechtstreeks contact met onze bezoekers. Het volgen van een voorafgaande opleiding is voor hen vrijblijvend.
 • Ten slotte zijn er nog de vrijwilligers-bestuursleden. Deze kunnen deel uitmaken van zowel de eerste als van de tweede groep. Het bestuur heeft als hoofdopdracht ervoor te zorgen dat het vrijwilligersteam met de best mogelijke middelen en in de best mogelijke omstandigheden kan instaan voor de opvang van onze bezoekers en/of voor het materiële, logistieke en administratieve beheer van Ons Huis. Het zijn alle vrijwilligers samen die bepalen wie ze deze verantwoordelijkheid toevertrouwen.

Wat verwachten wij in het algemeen van onze vrijwilligers?

 • Een positieve en ruimdenkende ingesteldheid.
 • Je kunnen inleven in de ander.
 • Kunnen werken in teamverband.
 • Eerlijk en open (durven) zijn tegenover de andere vrijwilligers.
 • Open staan voor iedereen, ongeacht ras, geslacht, geaardheid, geloof, …, zowel in relatie tot de bezoekers als tot je mede-vrijwilligers.
 • Absolute discretie met betrekking tot de persoonlijke informatie die de vrijwilligers onderling over zichzelf delen.

Wat verwachten wij in het bijzonder van de vrijwilligers die rechtstreeks in contact zijn met onze bezoekers?

 • Zeer luistervaardig zijn.
 • Zeer empathisch zijn.
 • Absolute discretie met betrekking tot de medische en persoonlijke informatie die onze bezoekers verstrekken.
 • Bereid zijn een vrijwilligersopleiding, die je voorbereidt op je taak in Ons Huis, te volgen. Kandidaat-vrijwilligers die kunnen aantonen dat ze, uit hoofde van hun opleiding of hun beroepsactiviteit, ervaring hebben in de omgang met mensen met kanker, kunnen van deze opleiding vrijgesteld worden.

Wat bieden wij onze vrijwilligers?

 • Samenwerken met een uniek team van gelijkgezinde mensen.
 • Iedere vrijwilliger is gelijk, ongeacht of hij/zij zich rechtstreeks of onrechtstreeks inzet ten voordele van de bezoekers en Ons Huis en ongeacht het aantal uren dat hij/zij aan deze vrijwilligerswerking besteedt.
 • Openheid vanwege het bestuur en de andere vrijwilligers over de werking van onze vereniging. Iedere vrijwilliger mag en kan zijn mening uiten, wordt rechtstreeks betrokken bij de werking van Ons Huis en heeft volledige inzage in onze interne keuken.
 • Iedere vrijwilliger is verzekerd tegen gebeurlijke ongevallen en schade, inclusief deze die gebeuren tijdens de verplaatsingen van en naar Ons Huis of naar locaties waar hij of zij in naam van Ons Huis aanwezig is.
 • Periodieke overlegmomenten met alle vrijwilligers, gebeurlijk onder begeleiding van een psychologe.

Ben je zelf geïnteresseerd om je schouders mee onder Ons Huis met een Hart te zetten?

Neem dan vrijblijvend contact met ons en stuur een mailtje naar info@onshuismeteenhart.be of maak een telefonische afspraak (089 21 77 44 of 0474 37 86 75 – indien je een antwoordapparaat aan de lijn krijgt, laat je telefoonnummer achter en we bellen je zeker terug).

In onderstaand formulier vind je de openstaande vacatures :